Rostlinné uhlí

Zlatá Olešnice

Precizní výroba

Moderní vybavení

Co je rostlinné uhlí

Rostlinné uhlí se vyrábí pyrolytickým zuhelňováním čistě rostlinných surovin. Jedná se o speciální pyrolytické uhlí, které je charakteristické ekologickou výrobou, kvalitou a podmínkami využití.

Rostlinné uhlí není živina, ale je díky svému velkému povrchu, optimálním životním prostorem pro aerobní organismy. Dodané živiny se na něm zachycují a tím dochází ke značnému zvýšení efektivity hnojení.

Přímé použití rostlinného uhlí do zeminy může vézt dokonce k negativním efektům. Rostlinné uhlí je třeba před využitím mikrobiologicky nabít živinami.

Při správném využití rostlinného uhlí dochází velmi brzy ke zvýšení obsahu humusu v půdě a tím ke zvýšení úrodnosti. Rostlinné uhlí zlepšuje strukturu půdy (půda je lehčí), zlepšuje schopnost přijímání a ukládání vody. Rostliny budou odolnější proti nemocem a škůdcům. Především při nepříznivém počasí zůstanou rostliny zdravé a budou zajištěny stabilní výnosy.

Používá se například také ke zvýšení výnosů bioplynových stanic a adsorpci nežádoucích elementů z odpadních vod.

Rostlinné uhlí jako kompostovací látka

Přidáním 10-20% rostlinného uhlí do kompostu dojde ke snížení ztrát živin během kompostování o ca. 50%. Od množství 5% uhlí v kompostu se okamžitě sníží zápach. Kompost začne vonět po lesní půdě. Již prvním roce má kompost s rostlinným uhlím silně podpůrné vlastnosti pro růst rostlin, které spotřebovávají méně dusíku (mrkev, cibule, fazole, hrách, koření). V druhém roce jsou zvýšeny výnosy i u rostlin, které mají vysokou potřebu dusíku (okurka, brambory, dýně).

Kompostování v uzavřené nádobě

Podle našich výzkumů byly přidáním rostlinného uhlí sraženy ztráty dusíku při fermentaci rostlinných odpadů na nulu. Bakterie kyseliny mléčné se usadí v uhlí a tím mohou působit delší čas. Doporučujeme přidat 10%  rostlinného uhlí.

 

 

 

 

 

Rostlinné uhlí pro zhodnocení močůvky

Přidáním 4-5kg rostlinného uhlí na 1m3  močůvky bude za několik hodin zcela bez zápachu. Obsažený dusík se naváže na rostlinné uhlí, a při použití takto připravené močůvky se dusík neztrácí.

Rostlinné uhlí pro přípravu stájového hnoje

Efekt navázání zápachu a živin může být využit i ve stáji. Nejedná se jen o navázání dusíku, ale hlavně o zlepšení klimatu ve stáji.

Kvalita uhlí

Nejdůležitější parametr je množství PAK (polycyklických aromatických uhlovodíků), které vznikají ve výrobním procesu a jsou silně rakovinotvorné. Náš způsob vysokoteplotní výroby (cca. 850 °C) zcela vylučuje přítomnost PAK ve výsledném produktu. PAK se nachází v plynném skupenství, jsou odsávány a simultárně spalovány v kogeneračních jednotkách.